โปรสุดคุ้ม ซื้อ Nioxin Cleanser Shampoo System 1 ขนาด 300ml  คู่กับ Nioxin Scalp Therapy Conditioner System 1 ขนาด 300ml

โปรสุดคุ้ม ซื้อ Nioxin Cleanser Shampoo System 1 ขนาด 300ml คู่กับ Nioxin Scalp Therapy Conditioner System 1 ขนาด 300ml

Regular price 2,160.00 ฿ 1,809.00 ฿ Sale

for Natural Hair with Light Thinning

for natural hair with light thinning amplifies hair structure and protects against hair breakage. This unique set of three professional hair products, based on an advanced skin care approach, is specially formulated as a hair thickening treatment, delivering fuller-looking hair. The Nioxin System 1 regimen reduces hair fall due to breakage, strengthens the hair and delivers a healthy shine to natural hair, while refreshes the scalp. The Nioxin Cleanser Shampoo removes dirt, sebum and other environmental residues from the scalp and hair. Nioxin Scalp Therapy Conditioner is a lightweight conditioner that helps provide hair resilience, hydrates scalp and hair from root to tip