Service Gift Card 1000 baht

Regular price 1,000.00 ฿ Sale

Gift Card นี้สามารถใช้สำหรับบริการเท่านั้น รับบริการได้ทุกสาขา

มูลค่าในบัตรไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

หากสูญหายไม่สามารถออกบัตรใหม่ได้

บัตรหมดอายุ 1 ปีหลังการซื้อ


ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าา