Refund and Return Policy

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

 1. นโยบายการคืนสินค้า

   ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากพบว่าสินค้ามีสภาพชำรุดเสียหาย สินค้าส่งผิดรุ่น หรือขนาด ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากวันรับสินค้า มูลค่ายอดซื้อไม่สามารถแลกเป็นเงินคืน แต่สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทโดยที่ สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมเอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านนำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1สินค้าที่คืนไม่อยู่ในสภาพเดิมไม่มีบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และไม่มีการระบุเลขที่รายการสั่งซื้อ

 • หากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าภายใน 7 วัน

 • หากลูกค้าส่งสินค้าคืน โดยไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ

 • ค่าส่งที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 

หมายหตุ เงื่อนไข สินค้าที่ห้ามเปลี่ยนหรือห้ามคืน

 1. กรณีสินค้าลดราคา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

 2. Gift cards

 3. Color Boxes (ผลิตภัณฑ์สีกล่องผสมของ MOGA)

 4. Customized Items สินค้าที่ได้ออกแบบพิเศษเพื่อลูกค้าที่ทำการสั่งโดยเฉพาะ

*ในกรณีสินค้าที่ซื้อไป เป็นของขวัญที่ส่งถึงท่าน การคืนสินค้าสงวนสิทธิ์ออกเป็น gift card ที่มีมูลค่าเท่ากับราคาสินค้า โดย gift card จะทำการส่งไปที่อีเมล์ของคุณหลังจากสินค้าที่ส่งคืนได้รับการตรวจสอบและอนุมัติตามนโยบายของบริษัท

 

 1. วิธีการส่งคืนสินค้า

หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน  กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ กรุณาติดต่อแจ้งเลขที่การสั่งและความประสงค์ ในLINE @moga หรืออีเมล์ moga.onlinestore@gmail.com และส่งสินค้าคืนมาตามที่อยู่ บริษัท  MOGA เลขที่ 161 ถนน คลองประปา เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม.10800

 1. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

กระบวนการเปลี่ยนสินค้า จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

 1. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่แล้ว ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน

      5. นโยบายการคืนเงิน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี โดยลูกค้าสามารถแลกมูลค่าเป็นสินค้าชิ้นอื่นที่มูลค่าเท่ากัน หรือ สูงกว่าและชำระส่วนต่างได้

      6. กรณีเกิดอาการแพ้ 

หากคุณเกิดอาการแพ้จากสินค้าที่ซื้อจากเรา กรุณาแจ้งรายละเอียดกับฝ่ายบริการลูกค้า อีเมล์ moga.onlinestore@gmail.com

รายละเอียดที่คุณแจ้งเข้ามา จะช่วยให้เราสื่อสารกับแบรนด์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม กรุณาระบุ
- หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือสาขาที่ซื้อสินค้า
- ชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณแพ้
- อธิบายรายละเอียดอาการแพ้ที่เกิดขึ้น

ฝ่ายบริการลูกค้าอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม
- ภาพถ่ายใบเสร็จ
- ภาพถ่ายสินค้า
- ภาพถ่ายบริเวณที่มีอาการแพ้

-สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ ต้องถูกใช้ไม่เกิน 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาลเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีสาเหตุจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ จริง เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจเอกสารหลักฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าจัดส่งคืนสินค้าเต็มจำนวนให้แก่ท่าน

* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารจากสถาบันเสริมความงามทั่วไป

เนื่องจากแต่ละคนมีสภาพหนังศีรษและเส้นผมที่ต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลให้การตอบสนองในลูกค้าแต่ละท่านแตกต่างกันออกไป ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ก่อนการสั่งซื้อสินค้า

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า